FÁBIAN s.r.o. Geodet Banská Bystrica

Firma FÁBIAN s.r.o. používa najmodernejšiu technológiu pre získanie čo najpresnejších dát v oblasti leteckej fotogrametrie. Firma vlastni bezpilotné lietadlo Delair UX11 a profesionálny dron (UAV) DJI Phantom 4 Pro. Letecká fotogrametria má pri používaný súčasných technológií pre geodéziu značné urýchlenie prác v teréne.

Delair UX11

Čítaj viac …

DJI Phantom 4 Pro

Čítaj viac …

Fotogrametria je náuka zaoberajúca sa rekonštrukciou tvaru, veľkosti a polohy predmetov zobrazených na meračských fotogrametrických snímkach. Základom fotogrametrie ako meračskej a mapovacej techniky je meračská snímka, ktorá je prostriedkom na najvernejšie a najrýchlejšie zobrazenie prirodzených a umelých predmetov na zemskom povrchu. Meračská snímka za určitých predpokladov je exaktnou centrálnou projekciou fotografovaného obrazu. Fotogrametria je metóda optického merania. Vlastné meranie sa vykonáva na fotogrametrických snímkach alebo na optickom modeli vytvoreného z meračských snímok.

fotogrametria

Úlohou fotogrametrie je previesť informácie z centrálnej projekcie snímky na ortogonálnu projekciu (napr. pôdorys, nárys, profily atď.). Môžeme to docieliť rôznymi metódami alebo rôznymi grafickými, optickými alebo mechanickými a analytickými prostriedkami. Takýmto spôsobom môžeme priame meranie v teréne alebo na objektoch nahradiť meraním na snímkach, resp. optických alebo geometrických modeloch, vytvorených z dvojíc vzájomne závislých snímok.

Fotogrametriu podľa polohy fotogrametrického stanoviska rozdeľujeme na pozemnú fotogrametriu a leteckú fotogrametriu.

Letecká fotogrametria tvorí oblasť fotogrametrie, ktorá sa zaoberá interpretáciou meračských snímok vyhotovených z lietadla, alebo iného lietajúceho telesa a ich vyhodnotením. Letecká fotogrametria nie je obmedzená terénnymi pomermi, predstavuje dnes hlavné ťažisko činnosti fotogrametrie. Využíva sa na mapovanie a prieskum väčších územných celkov.