Cena služieb závisí od konkrétneho prípadu
Pošlite nám nezáväznú objednávku cez kontaktný formulár
* povinný údaj

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 366 255 07, súhlas so spracúvaním mojích osobných údajov a to na účely realizovania služby, poradenstva, vypracovania cenovej ponuky. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Zároveň prehlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať zaslaním informácie na fabian@fabiansro.sk.