Oprava ciest

Program je určený na rekonštrukciu ciest, ale aj na návrh novej trasy, nivelety komunikácií, vie si poradiť so smerovým vedením trasy ako aj s pozdĺžnym sklonom. Referenčne vie pracovať so súborom VGI a DXF, program vie vypočítať plochu ako aj kubatúru frézovania komunikácií.