English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

Poskytované služby

  • geodetické a kartografické práce investora

  • geodetické a kartografické práce projektanta

  • geodetické a kartografické práce dodávateľa

  • geodetické a kartografické práce v katastri nehnuteľností

  • iné geodetické práce