English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

Identifikačné údaje

Názov spoločnosti:
FÁBIAN s.r.o.Registrovaná:
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Banská Bystrica


Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9145/SIČO:
366 255 07DIČ:
SK2021824013Sídlo:
Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica

Tel/fax: + 421 48 414 60 84


e-mail: fabiansro @ fabiansro.sk


web:    http://www.fabiansro.skKonateľ:
Ing. Juraj Fábian                 + 421 905 501 265