English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)

Cenník

Pri tvorbe cien geodetických prác  vychádzame z odporúčaných cien Komory geodetov a kartografov, ktorej sme členmi. Keďže každý jeden prípad je špecifický (lokalita, rozsah, náročnosť zamerania), ceny prác určujeme individuálne. Ku prácam, ktoré vyžadujú podklady z katastra nehnuteľností účtujeme aj poplatky podľa cenníka správnych poplatkov.